Arane Jenenge Wong

Sahabat Pencari Ilmu, Yuk kita belajar tentang Arane Jeneng wong, kanggo mbedakake sebutane wong

Arane Jenenge Wong


Arane Jenenge Wong
Arane Jenenge Wong
Jaka                             :  bocah lanang sing umure dewasa (durung rabi)
jaka jebug                    :  sing wis tuwa durung rabi
dhudha                         :  wong lanang sing wis ora duwe bojo
dhudha kembang        :  dhudha sing enom durung duwe anak
dhudha kawuk            :  dhudha sing wis tuwa
dhudha kalung            :  dhudha sing duwe anak wadon sing bisa ngopeni
dhudha bangsong        :  dhudha mlarat anake akeh
kaki-kaki                     :  wong lanang sing wis tuwa banget
prawan                        :  bocah wadon sing wis dewasa (durung rabi)
prawan kasep/gendor  :  prawan sing wis tuwa durung rabi
prawan sunthi              :  prawan cilik (kencur)
randha                         :  wong wadon sing wis ora duwe bojo
randha tanggung         :  randha sing isih enom
randha kembang          :  randha sing isih enom durung duwe anak
randha tanggung         :  randha isih enom
randha keringan          :  randha sing sugih bandha
randha kasihan            :  randha mlarat akeh anake
randha menter             :  randha sing panggonane sarwa apik
nini-nini                       :  wong wadon sing wis tuwa banget
nyi, nyai                      :  wong wadon sing diajeni


Terimakasih telah membaca Artikel tentang semoga bermanfaat, Silahkan di Share yaaa!!!
276114601013/jajal2.js 91322617515/tikus.js